Top Row: Councillor Devar Dahl, Councillor Craig Godlonton, Councillor Richard Van Ee,                            Councillor Fernando Morales Llan

Bottom Row: Councillor Brian Oliver, Mayor Russ Barnett, Councillor Brenda Beck